Pohjaset » Caset » Arctic Truck Platooning Challenge

Arctic Truck Platooning Challenge

Tuotekehitysprojektilla osoitimme, että tehtaiden lauhdevesillä on mahdollista sulattaa pohjoisen olosuhteissa kertyvä lumikuorma pois alustoista.