Transport- och terminaltjänster

Våra transport- och terminaltjänster ger våra kunder snabba och flexibla logistiklösningar av alla storlekar och integrerar dem i kundernas kärnverksamhet.

Enheten utgör en plattform för utveckling av koncernens affärsverksamhet och förenar externa och interna kunder till en synergisk helhet.

Enheten har personal på alla nivåer. Som en del av verksamhetens utveckling satsar vi på utbildning, multikompetens och rotation av arbetsuppgifter för våran personal.

Våra tjänster omfattar::

  • Skogsindustrins massatransporter
  • Råvarutransporter inom gruvindustrin
  • Transporter inom byggnadsindustrin
  • Övriga specialtransporter
  • Terminaltjänster
  • Lager- och distributionstjänster
  • Lossning av bulkgods från fartyg och fortsatt logistik

YouTube video

Lossning av fartygslaster

Mer information:

Joakim Vikström

Arbetsledare