Bioenergitjänster

Bioenergienheten genomför mångsidiga krossnings- och flisningstjänster för alla kundbehov och med miljön i beaktande. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda tjänster och helhetspaket bl.a. flisning av klenvirke, krossning av bioråvaror och återvunnet virke mm. När det gäller bioenergilösningar integrerar vi dem vid behov i kundernas kärnaffärsverksamhet. Dessutom erbjuder vi fragmentering och krossning av stubbar. Vi tillhandahåller även siktningstjänster för olika behov.

Vi producerar högkvalitativa biobränsletjänster med hjälp av företagets partnermodell och utvecklar lösningar för kundernas behov.

Vår verksamhet bygger på att personalen får kontinuerlig utbildning, utveckling av multikompetens och arbetsrotation. Säkerhet, kvalitet och miljö är prioriterade områden som styr vår verksamhet. Grunden för vår verksamhet är en lönsam och hållbar affärsverksamhet.

Våra tjänster omfattar:

  • Krossning av återvunnen träflis
  • Krossning av material för biobränslen
  • Vägrens- och terminalflisning
  • Leveranser av skogsflis
  • Maskintjänster vid kraftverk
  • Avhämtning av större virkesmängder (ris och grenar, stubbar, återvunnet virke)
  • Lagring på terminal
  • Helhetlogistik

 

Mer information:

Joakim Vikström

Arbetsledare