Fabrikstjänster

Fabrikstjänster tillhandahåller högkvalitativa tjänster för sina kunder och integrerar tjänsterna i kundernas processer för att utveckla lösningar i olika situationer.

Fabrikstjänster är en enhet som fungerar mångsidigt inom industrin. Den anpassar sig till industriföretagens behov och erbjuder lösningar för olika logistikutmaningar.

För personalen i verksamheten ingår satsningar på utbildning, multikompetens och rotation av arbetsuppgifter.

Våra tjänster omfattar:

  • Träbehandlingstjänster för skogsindustrin
  • Stocksorteringstjänster för sågindustrin
  • Övergripande tjänster för skogsindustrins interna logistik
  • Maskintjänster för husindustrin
  • Trucktjänster och andra maskintjänster

Mer information:

Joakim Vikström

Arbetsledare