Dataskyddsbeskrivning

1. Kontrollant

Pohjaset Oy (Företags-ID: 0524788-9)
Pohjaset Recycling Oy (Företags-ID: 0226869-2)
Pohjaset Tehdas- ja Logistiikkapalvelut Oy (Företags-ID: 0888250-3)
Pohjaset Kiinteistöpalvelut Oy (Företags-ID: 2647790-7)
Pohjaset Ab

Adress till alla ovan nämnda företag:
Valiontie 8, 94450 Keminmaa

2. Kontaktperson i frågor gällande registret

Joakim Vikström
Arbetsledare
[email protected]
+46 70 369 34 55

3. Registrets namn

Namnet på registret är kund- och marknadsföringsregistret.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är förhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och dennes kund eller potentiella kund, den registrerades samtycke, inriktning på marknadsföring och försäljning eller någon annan väsentlig koppling.

Personuppgifter kan behandlas för bland annat följande ändamål:

 • skapa och hantera en kundrelation
 • hantera, implementera, utveckla och övervaka kommunikation och marknadsföring
 • samla in och bearbeta kundfeedback och kundnöjdhetsdata

Registratorn gör inte profilering.

5. Informationsinnehåll I registret

Registret kan bland annat lagra följande typer av data:

 • namn, e-postadress, telefonnummer och annan nödvändig kontaktinformation
 • organisation och status
 • CRM-information (anteckningar)
 • produkter och tjänster köpta av kunden och information relaterad till deras fakturering och annan betalningstrafik
 • innehåll producerat av den registrerade själv, såsom kundfeedback och ytterligare information från den registrerade, såsom kundönskemål, nöjdhetsdata eller annan liknande information
 • historiken för transaktionen
 • och annan information som lämnas till den registeransvarige av kunder och potentiella kunder själva.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna inhämtas i första hand från den registrerade själv och från offentliga källor, såsom företagskontakter på webbsidor och adressregister.

Information om besökare på Pohjaset.com-webbplatsen kan samlas in och cookies kan användas på webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på en besökares terminal. Registratorn använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av webbplatsen, för att utvärdera innehållet som används och för att stödja marknadsföring. Informationen som samlas in via cookies är anonyma och kan inte användas för att få information om en enskild identifierbar person.

Till exempel kan cookies användas för att samla in följande information:

 • användarens IP-adress
 • besökstid
 • besökta sidor och besökslängd på sidan
 • besökarnas organisation, land och stad
 • typen av webbläsare som används eller operativsystemet för DTE (Data Terminal Equipment) vart användaren har kommit till sajten och vart användaren kommer att gå efter att ha använt sajten.

Genom att använda webbplatsen Pohjaset.com samtycker du till användning och lagring av cookies på din dator. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Användaren har möjlighet att blockera användningen av cookies genom att ändra webbläsarinställningarna så att webbläsaren inte tillåter lagring av cookies. I det här fallet accepterar dock användaren att för vissa tjänster kan blockering av användningen av cookies påverka tjänstens funktionalitet.

GOOGLE ANALYTICS

Webbplatsen har Google Analytics användarrapportering aktiverad. Anonym besöksstatistik är baserad på rent teknisk information som överförs av din webbläsare och din internetanslutning, och denna statistik ger ingen information om besökaren som person. Utöver teknisk statistik samlar demografisk och tematisk rapportering in personlig information om målgrupper, såsom ålder och kön, samt tematisk information om intressen.

Rapporterna visar hur många användare av sajten som besöker sajten under en period och hur deras beteende varierar, till exempel efter kön. Rapportdata hämtas från en DoubleClick tredjepartscookie. Om cookien inte är relaterad till en användare kan målgruppsinformation och ämnen inte härledas från statistiken. Sajten använder informationen som samlats in från målgrupps- och ämnesrapportering för att utforma ämnen så att vi kan förse läsarna med artiklar som intresserar dem. Du kan blockera användningen av Google Analytics med ett webbläsartillägg.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Den personuppgiftsansvarige kan lämna ut eller överföra personuppgifter till företag som tillhör samma koncern som den och till tredje part som är involverade i tillhandahållandet av dess tjänster som underleverantör. Avslöjandet av information till partners kommer endast att ske i syften som stödjer uppdraget för det registret (t.ex. direktmarknadsföring, kundnöjdhet och marknadsundersökningar). Partners får inte använda informationen för något annat ändamål.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EFTA

Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EFTA.

9. RÄTT TILL INSPEKTION

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom som finns lagrade i registret. Han ska dessutom ha rätt att, efter att ha gjort en tillräckligt exakt och specifik begäran om besiktning, få tillgång till de uppgifter som rör honom och som finns i journalerna. Begäran om verifiering måste adresseras skriftligt, undertecknas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson och bifoga en kopia av fotolegitimationen.

10. RÄTT ATT BEGÄRA RÄTTELSE OCH RADERING AV INFORMATION

Den registeransvarige ska korrigera alla felaktiga uppgifter som den registrerade lämnar i personuppgiftsregistret. Registratorn är också skyldig att kontrollera relevansen och aktualiteten av uppgifterna i registret genom fristående verksamhet. Den registrerade kan också begära att den personuppgiftsansvarige tar bort uppgifterna om honom från registret genom att lämna sin begäran till den registeransvarige på den adress som anges i punkt 2.

11. ÖVRIGA RÄTTIGHETER RELATANDE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den registrerade har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av personuppgifter. Den registrerade ska också ha rätt att få personuppgifter om honom som han har lämnat till den registeransvarige i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Den registrerade har dessutom rätt att invända mot behandling av uppgifter, automatiskt beslutsfattande och profilering. Om den registeransvarige inte har följt tillämpliga dataskyddsregler har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

12. RADERING OCH LAGRING AV DATA

Den personuppgiftsansvarige ska radera uppgifterna ur registret när det inte längre finns ett kommersiellt skäl för databehandlaren eller om den registrerade enligt lag kräver att den personuppgiftsansvarige raderar de uppgifter som rör honom eller henne. Data kommer att förstöras genom överskrivning och pappersdokument kommer att förstöras med vederbörlig hänsyn till datasäkerheten när det inte längre finns skäl att behandla eller lagra uppgifterna. Uppgifterna kommer dock inte att raderas om lagen föreskriver annat eller om den behöriga myndigheten har inlett en process som kräver att den personuppgiftsansvarige behåller uppgifterna eller om en annan part har ansökt hos finsk domstol om ett säkerhetsskyddsbeslut för uppgifterna.

13. ÄNDRINGAR AV SEKRETESSUTTALANDET

Registratorn förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy genom att publicera den på sin webbplats.