Återvinningsstationen i Torneå

Återvinningsstationen ligger i stadsdelen Pirkkiö, vars läge är utmärkt placerat i Kromilaakso mellan Outokumpus fabriksområde i Röyttä och Torneå centrum. Här betjänas både privata- och företagskunder.

Förfrågningar:
+358 50 377 3397

Öppettider:
Vardagar kl. 8–16
Stängt på helgdagar

På området finns kameraövervakning.

Prislista

Inlämning av trädgårdsavfall (gallringsavfall) har blivit avgiftsbelagt fr.o.m. 4.5.2021.

Material som tas emot
Priser

Rent virke
Avgiftsfritt
Målat och behandlat virke (träskivor mm.)
Avgiftsfritt
Metall
Avgiftsfritt
Ris och kvistar
Avgiftsfritt
Gallringsavfall (trädgårdsavfall)
10,00 € Släpvagn (under 1,5 m³)
Gallringsavfall (trädgårdsavfall)
20,00 € Stor släpvagn (över 1,5 m³)
Stubbar
12,40 € Släpvagn
Betongavfall
12,40 € Släpvagn (under 1,5 m³)
Betongavfall
24,80 € Stor släpvagn (över 1,5 m³)
Tryckimpregnerat virke
12,40 € Släpvagn (under 1,5 m³)
Tryckimpregnerat virke
24,80 € Stor släpvagn (över 1,5 m³)
Minimiavgift vid mottagning av avgiftsbelagt avfall
5,00 €

Priser inkl. moms 24 %

Prissättningen ovan gäller när kunden själv sköter sorteringen på respektive insamlingsplats.

Om kunden vill att Återvinningsstationen sköter sorteringen av avfallet, tillkommer en sorteringsavgift som varierar beroende på mängd/typ av avfall.

Som betalningssätt gäller bank- och kreditkort samt kontaktlös betalning – ingen kontantbetalning. När det gäller större belopp tillämpas fakturering, varvid vi tar ut en faktureringsavgift på 5 €.

Material som tas emot
Priser

Rent virke
Avgiftsfritt
Målat och behandlat virke (träskivor mm.)
Avgiftsfritt
Ris och kvistar
Avgiftsfritt
Metall
Avgiftsfritt
Gallringsavfall (trädgårdsavfall)
20,00 €/ton
Betongavfall smått, under 150 mm
15,00 €/ton
Betongavfall stort, över 150 mm
35,00 €/ton
Stubbar
40,00 € Lastbil
Tryckimpregnerat virke
280,00 €/ton
Containeravgift
Prissätts från fall till fall

Priser moms 0 %.

Företagskunder ombeds att ta kontakt med anläggningen för mottagning av material ovan:
Jaakko Martikainen: [email protected] eller 040 095 6315
Raimo Pohjanen: [email protected] eller 040 069 6646

Obs! Som företagskund krävs det ett avfallstransportdokument vid mottagning av avfallet.

Vi kan för alla ovan nämnda avfallsslag erbjuda avhämtningstjänster för företag, husbolag och offentliga aktörer samt för stora konsumentmängder. Om du behöver skräddarsydda insamlingsredskap som containrar eller lastpallar för ditt avfall, kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta en lämplig lösning utifrån dina behov.

Endast avfall som angetts ovan får lämnas till Återvinningsstationen. Vid frågor kontakta Jaakko Martikainen eller Raimo Pohjanen. Vid eventuellt missbruk eller verksamhet som strider mot anvisningarna fakturerar vi kunden för kostnaderna.

Vid Återvinningsstationen tar vi emot rent och målat virke som tydligt ska vara åtskilt från varandra och som kunden själv sorterat på hänvisad mottagningsplats. Det får inte förekomma plast eller annat skräp bland virket.

Om du vill lämna annat avfall som vi inte tar emot på Återvinningsstationen, läs då denna länk (http://www.jakala.fi/) (på finska) om mottagningstjänsterna vid Jäkälä avfallscentral.

Vi säljer också trädgårds- och gårdsprodukter, såsom täckbark.

Produkter som säljs

Produkt
Priser

Täckbark
30,00 €/personbils släpvagn, lastad
Täckflis
30,00 €/personbils släpvagn, lastad
Färgad flis (röd och svart)
10,00 €/balja (säljs i 50 liters baljor i hela partier)
Fallskyddsflis (Fallskyddsflis är en HIC-testad produkt, som lämpar sig utmärkt som grund på t.ex. lekplatser)
Prissätts från fall till fall
Kompostmull (grönbyggande)
12,40 €/ personbils släpvagn, lastad
Trädgårdsmull (för växtodling)
30,00 €/personbils släpvagn, lastad

Priser inkl. moms. 24 %

Verksamheten vid Återvinningsstationen utvecklas och utvidgas kontinuerligt utifrån kundrespons. Avsikten är att Återvinningsstationen ska betjäna kunderna i full omfattning från 2022 och framåt.

Företagsrepresentanter: Har ni behov av att utveckla återvinningen kan ni kontakta oss så kan vi gemensamt försöka att hitta lösningar som förbättrar din verksamhet!

Projektet för utveckling av Återvinningsstationen i Torneå

Pohjaset bygger en Återvinningsstationen i Torneå i stadsdelen Perkkiö som är en väsentlig del i utvecklingen av företagets affärsverksamhet inom återvinning och bioenergi. Återvinningsstationen betjänar både hushåll och företag i regionen, samtidigt som kunden lämnar sitt avfall för återvinning finns även möjlighet att köpa hem produkter som redan återvunnits och vidareförädlats. För oss är miljö och säkerhet ledande värderingar i vår verksamhet och då mer miljövänligt och komfortabelt för kunden än att kunna köpa med sig produkter hem samtidigt som man lämnar sitt avfall. Vi ber därför våra kunder om önskemål om vilka typer av produkter de önskar kunna köpa i framtiden från Återvinningsstationen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten har beviljat Pohjaset Recycling Oy understöd för att utveckla återvinningsverksamheten. Centrala åtgärder i projektet är investeringar i Återvinningsstationen i Pirkkiö och en mer omfattande utveckling av företagets återvinningsverksamhet.

Pohjaset Recycling Oy genomför och utvecklar återvinningsprocesser som baserar sig på kundernas behov och vars syfte är att minimera den mängd avfall som uppkommer, samt att förädla återvunna produkter som kan säljas vidare på Återvinningsstationen. Genom att lyssna på kunderna och aktivt utveckla våra tjänster förbättras vår verksamhet kontinuerligt och det är en styrande kraft i vårt företag.

Pohjaset tillhandahåller återvinnings- och bioenergitjänster i stor utsträckning för sina kunder i Finland och norra Sverige. Till dom hör bl.a. stora och små industriaktörer, stora avfallshanterings- och återvinningsbolag samt energibolag. Dessutom erbjuder företaget kunderna skräddarsydda logistik-, terminal- och fabrikstjänster.

Mer information,
Joakim Vikström
Arbetsledare
+467 036 934 55
[email protected]

Mer information:

Joakim Vikström

Arbetsledare