Pohjaset-konserniin lisää osaamista

Kari Poikela

Kari Poikela DI aloittaa työt Pohjaset-konsernin palveluksessa 9.3.2020 alkaen. Karin vastuualueena on bioenergia- ja kierrätysliiketoimintojen kehittäminen konsernissa.

Hän on työskennellyt ympäristöliiketoiminnan johto- ja kehittämistehtävissä koko työuransa ajan mm. teollisuuden sivutuotteiden sekä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksen parissa.

Kari tunnetaan Pohjaset-konsernissa ennestään hyvin, sillä hän on toiminut konsernin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien.

Kari siirtyy Pohjaset-konserniin Digipoliksen Kierto- ja biotalouskeskuksen projektijohtajan tehtävistä.