Kierrätysprosessien ratkaisija.

Kierrätyspalvelut tuottaa asiakkailleen räätälöityjä kierrätyspalveluja ja -palvelukokonaisuuksia sekä innovoi yhteistyössä asiakkaiden kanssa asiakastarpeeseen perustuvia uusia kierrätysratkaisuja. Yritysasiakkaita palvelemme myös Tornion Ekoasemalla, jonka sijainti on erinomainen Kromilaaksossa Outokummun Röyttän tehdasalueen ja Tornion keskustan välissä sekä Ruotsin rajan läheisyydessä. Lisäksi toimitamme asiakkaillemme kierrätystoimintamme tuloksena syntyviä laadukkaita biopolttoaineita ja tuotamme kumppaneillemme kestävän sekä laadukkaan kokonaispalvelun metsätien energiapuupinolta tai kierrätysaseman kierrätyspuukasalta aina energialaitokselle. Kierrätyspalveluita tuotamme myös mobiilipalveluina, joihin kuuluvat mm. materiaalien murskaukset ja seulonnat.

Kehittämisessä ovat tiiviisti mukana erikoisosaamista tuottavat yhteistyökumppanit.

Tarjoamme palveluitamme kaikille toimialoille. Räätälöimme palvelumme asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi ratkaisuiksi kumppanimallilla.

Henkilöstömme on motivoitunutta ja panostamme turvallisuuteen, laatuun, ympäristöön sekä asiakaspalveluun. Koulutukseen, moniosaamiseen ja työtehtäväkiertoon panostetaan oleellisena osana henkilöstön sekä toimintamme kehittämistä. Toimintamme perusta on kannattava ja kestävä liiketoiminta.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Kierrätyspuuhakkeen toimitukset
  • Kierrätysmateriaalien toimitukset
  • Kierrätysmateriaalien vastaanottopalvelut
  • Rakennusjätteen lajittelupalvelut
  • Sekajätteen lajittelupalvelut
  • Materiaalien murskaukset ja seulonnat mobiilipalveluina

Lisätietoja palvelusta:

PohjanenJani

Jani Pohjanen

yksikön päällikkö