Bioenergiapalvelut

Risuauton kyselyt: 050 377 3397

Bioenergiayksikön monipuoliset murskaus- ja haketuspalvelut toteutetaan kaikkiin asiakastarpeisiin ympäristö huomioiden. Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia räätälöityjä palveluita ja kokonaispaketteja sisältäen mm. rankapuun haketukset ja bioraaka-aineiden sekä kierrätyspuun murskaukset, kokonaislogistiikan, varastoinnit terminaaleissa sekä biopolttoaineiden syöttämisen energialaitoksiin. Biopolttoaineratkaisuissa integroidumme tarvittaessa osaksi asiakkaiden ydinliiketoimintaa. Lisäksi tarjoamme kantojen pilkkomiset ja murskaukset. Tarjoamme myös seulontapalveluita eri tarpeisiin.

Tuotamme asiakkaille kumppanimallilla laadukkaita biopolttoainepalveluita ja kehitämme asiakkaille ratkaisuja eri tilanteisiin.

Kunnossapito perustuu ennakoivaan toimintamalliin. Kehittämisessä ovat tiiviisti mukana erikoisosaamista tuottavat yhteistyökumppanit.

Panostamme toiminnassamme motivoituneen henkilökuntamme jatkuvaan koulutukseen, moniosaamisen kehittämiseen ja tehtäväkiertoon. Turvallisuus, laatu ympäristö ovat toimintaamme ohjaavia painopistealueita. Toimintamme perusta on kannattava ja kestävä liiketoiminta.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Kierrätyspuuhakkeen murskaukset
  • Biopolttoaineiden murskaukset
  • Tienvarsi- ja terminaalihaketukset
  • Metsähakkeen toimitukset
  • Voimalaitoksien konetyöpalvelut
  • Suurempien puumäärien noudot (risut ja oksat, kannot, kierrätyspuut)

Hakkeet ja haketukset myös pienkattiloihin

 

Lisätietoja:

Tomi Pohjanen

yksikön päällikkö

Jaakko Martikainen

työnjohto