Kundreferens: Syklo Oy

_G_13110

 

Mot en renare värld med Syklo

Syklo Oy:s avfallshanteringsanläggning i Rusko i Uleåborg är en av de största aktörerna inom cirkulär ekonomi i Finland. Anläggningen tar emot cirka 100 000 ton kommunalt avfall per år, sorterar det och skickar det vidare till högsta möjliga nivå av återanvändning.

 

I Rusko arbetar drygt 30 personer med avfallshantering, varav mer än hälften är anställda av Pohjaset Oy. Som samarbetspartner ansvarar Pohjaset för mottagning, kvalitetskontroll och inmatning av materialet i sorteringsanläggningen på platsen.

”Vi tar emot kommunalt avfall, byggavfall och industriavfall från hela norra Finland och så långt bort som Norge. Det finns många olika typer av fraktioner bland dem, så vi måste vara försiktiga när vi sorterar för att undvika att värdefulla varor slösas bort och att skadliga material stör processen”, säger Teemu Koskela, verkställande direktör.

Pohjaset Oy sköter också krossningen av rivningsvirke i Rusko och transporterar det till Oulun Energia Oy:s biokraftverk i Laanila tillsammans med annat material för förbränning.

”Alla möjliga saker kommer från byggarbetsplatser, även om de allt oftare sorterar dem ganska bra. Rent byggnadsvirke är till exempel en bra energiråvara, men om det åtföljs av energislukande fraktioner som gipsskivor, svårseparerad isoleringsull eller mineralfraktioner kan det inte skickas till en förbränningsanläggning utan sortering eller annan mekanisk behandling. Ju tidigare sorteringen görs, desto lättare blir det, säger Koskela.

 

Cirkulär ekonomi handlar om samarbete

Syklo Oy grundades i början av juni 2022. Samarbetet mellan bolaget och Pohjaset Oy inleddes några år tidigare, då Rusko avfallshanteringsanläggning fortfarande stod direkt under kontroll av Syklos moderbolag Oulun Energia Oy.

”Förutom egen personal kräver avfallshantering och sortering logistiker som är skickliga på att hantera maskiner och som håller ett vakande öga på vad som finns i materialet de hanterar. Det som är värdefullt utvinns ur avfallet och allt som är skadligt för processen skickas till separat behandling. Det är ett precisionsarbete, eftersom man aldrig kan vara säker på vad som finns i ett avfallslass, säger Koskela.

I ett sammarbete mellan två företag anser Teemu Koskela att det är mycket viktigt att den dagliga kommunikationen är snabb och omedelbar och att samarbetet är smidigt. För båda företagen är säkerheten av största vikt, och samma regler och praxis gäller för alla som arbetar i området, oavsett vem som betalar lönen. Vid behov stöder och backar Pohjaset Oy:s anställda också upp operatörerna vid avfallshanteringsanläggningen när situationen kräver det.

”Det uppstår ständigt nya situationer inom avfallsåtervinning som vi måste kunna lösa tillsammans. Den cirkulära ekonomin i denna skala är fortfarande en ung bransch. Vi har alla en stark vilja och ett behov av att lära oss nya saker hela tiden”, säger Koskela.

Syklo Oy håller på att bli en av Finlands största företag inom kommersiell avfallshantering. Företagets mål är att växa till en nationell aktör inom cirkulär ekonomi och att expandera till utländska marknader för cirkulär ekonomi.

”Den snabba utvecklingen av vår verksamhet med Pohjaset Oy i Uleåborg ger oss förtroende för internationaliseringen. Inget företag kan göra det på egen hand, eftersom den cirkulära ekonomin kräver ett brett och pålitligt samarbetsnätverk både här lokalt och på andra håll i världen”, betonar Koskela.

Pohjaset Oy:s uppgifter vid Rusko avfallshanteringsanläggning

  • Mottagning av material på plats och kvalitetskontroll
  • Maskinsortering av avfall och återvinningsbara fraktioner.
  • Inmatning av material till sorteringsanläggningen
  • Körning av sorteringsanläggningen under resurstoppar.
  • Leveranser av återvunnen träflis och biobränsle till energianläggningen.
  • Krossning och bearbetning av biobränslen
  • Samutveckling av verksamheter

Pohjaset erbjuder Syklo Oy tjänster i en partnerskapsmodell inom återvinning, bioenergiförädling och ett brett utbud av olika transporter, vilket ger en helhetslösning.