Asiakastarina: Kiertotalouskumppanuus Syklo Oy:n kanssa

_G_13110

Syklon kanssa kohti puhtaampaa maailmaa

 

Oulun Ruskossa toimiva Syklo Oy:n jätteenkäsittelylaitos on yksi Suomen suurimmista kiertotalouden toimijoista. Laitos ottaa vuodessa vastaan noin 100 000 tonnia yhdyskuntajätettä, lajittelee ja välittää sen edelleen mahdollisimman tarkasti hyötykäyttöön.

Jätteiden käsittely työllistää Ruskossa reilut 30 henkeä, joista yli puolet on Pohjaset Oy:n väkeä. Yhteistyökumppanina Pohjaset vastaa laitoksen alueella materiaalin vastaanotosta, laadun tarkastamisesta ja syöttämisestä lajittelulaitokseen.

”Meille toimitetaan yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuusjätettä kaikkialta Pohjois-Suomesta ja Norjasta saakka. Niiden joukossa on hyvin monia erilaisia jakeita, joten lajittelussa on oltava tarkkana, ettei arvotavaraa mene hukkaan eivätkä haitalliset materiaalit pääse sotkemaan prosessia”, toimitusjohtaja Teemu Koskela kertoo.

Pohjaset Oy hoitaa Ruskossa myös purkupuun murskaamisen, ja kuljettaa sen polttoon menevän muun materiaalin ohella Oulun Energia Oy:n Biovoimalaitokselle Laanilaan.

”Rakennustyömailta tulee kaikenlaista tavaraa, vaikka niissäkin lajittelu hoidetaan yhä useammin melko hyvin. Esimerkiksi puhdas rakennuspuu on hyvää energiaraaka-ainetta, mutta jos sen mukana tulee energiakäytön kannalta hankalia jakeita, kuten kipsilevyä, vaikeasti eroteltavaa eristevillaa tai mineraalisia jakeita, sitä ei voi polttolaitokselle päästää ilman lajittelulaitos- tai muuta mekaanista käsittelyä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa lajittelu hoidetaan kunnolla, sitä helpommalla päästään”, Koskela toteaa.

 

Kiertotalous on yhteistyötä

 

Syklo Oy perustettiin kesäkuun 2022 alussa. Yhteistyö sen ja Pohjaset Oy:n välillä alkoi jo muutamaa vuotta aiemmin, kun Ruskon jätteidenkäsittelylaitos vielä kuului Syklon emoyhtiön, Oulun Energia Oy:n, suoraan alaisuuteen.

”Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa tarvitaan oman väen lisäksi logistiikka-alan ammattilaisia, jotka hallitsevat koneiden käsittelyn ja seuraavat tarkasti, mitä heidän käsittelemänsä materiaali sisältää. Jätteen seasta poimitaan talteen se, mikä on arvokasta, ja siirretään erilliskäsittelyyn kaikki, mikä haittaa prosessia. Se on tarkkuutta vaativaa työtä, sillä jätekuormasta ei voi koskaan olla varma, mitä kaikkea se pitää sisällään”, Koskela sanoo.

Kahden yrityksen välisessä kumppanuudessa Teemu Koskela pitää erittäin tärkeänä, että arkipäivän kommunikointi on nopeaa, välitöntä ja yhteistyö sujuu mutkattomasti. Kummallekin yritykselle turvallisuus on ehdottoman tärkeää, ja samat säännöt ja toimintatavat koskevat kaikkia alueella työskenteleviä palkanmaksajasta riippumatta. Tarvittaessa Pohjaset Oy:n työntekijät tukevat ja tuuraavat myös jätteenkäsittelylaitoksen operaattoreita, kun tilanne sitä vaatii.

”Jätteiden kierrätyksessä tulee jatkuvasti esiin uusia tilanteita, jotka pitää pystyä yhdessä ratkaisemaan. Kiertotalous tässä mittakaavassa on vielä nuori toimiala. Meillä kaikilla on kova halu ja tarve oppia koko ajan uutta”, Koskela toteaa.

Yritysjätteiden käsittelyssä Syklo Oy alkaa olla kooltaan Suomen suurimpia. Yhtiön päämääränä on kasvaa kiertotaloudessa valtakunnalliseksi toimijaksi ja laajentua myös ulkomaisille kiertotalousmarkkinoille.

”Se kuinka nopeasti meidän toimintamme Pohjaset Oy:n kanssa on Oulussa kehittynyt, antaa osaltaan uskoa kansainvälistymiseen. Yksin siihen ei mikään yritys pysty, sillä kiertotalous vaatii laajan ja luotettavasti toimivan yhteistyöverkoston niin meillä täällä paikallisesti kuin muuallakin maailmassa”, Koskela korostaa.

 

Pohjaset Oy:n tehtävät Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella

 

  • Materiaalin vastaanotto alueelle ja laaduntarkastus
  • Jätteiden ja kierrätysjakeiden konelajittelu
  • Materiaalien syöttäminen lajittelulaitokseen
  • Lajittelulaitoksen ajaminen resurssipiikeissä
  • Kierrätyspuuhakkeiden ja biopolttoaineiden toimitukset energialaitokseen
  • Biopolttoaineiden murskaus ja jalostus
  • Toiminnan yhteiskehittäminen

Pohjaset tuottaa Syklo Oy:lle palveluita kumppanuusmallilla kierrätyksessä, bioenergian jalostamisessa ja monipuolisesti eri kuljetuksissa tarjoten kattavan kokonaisratkaisun.