Tornion Ekoasema

Återvinningsstationen i Torneå betjänar både privata- och företagskunder