Asiakastarina: Junnikkala x Pohjaset

Sahauksen sivutuotteina tukista syntyy purua, haketta ja kuorta. Kaikki jakeet hyödynnetään tarkkaan uuden Oulun tuotantolaitoksen lähialueilla: joko energiantuotannossa tai kemiallisessa metsäteollisuudessa. Purua ja kuorta päätyy sahan välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Oulun Energialle, ja kuiva hake eli selluhake taas kuljetetaan selluntuotantoon. Oulun sahalaitoksen hakekuljetuksissa Junnikkala luottaa yhteistyöhön Pohjaset Logistics Oy:n kanssa, joka valikoitui yhteistyökumppaniksi vuonna 2022 järjestetyssä tarjouskilpailussa. Pohjaset…

Lue lisää

Suomi sai EU:lta merkittävän rahoituksen ilmastoratkaisuja vauhdittavalle hankkeelle

  Laaja suomalainen tutkimuslaitosten, julkishallinnon, yritysten ja säätiöiden muodostama verkosto menestyi EU LIFE -ohjelman ilmastohankkeiden rahoitushaussa. Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke käynnistyy 20 miljoonan euron budjetilla vuoden 2024 alusta. Rahoitus tukee kotimaisten ilmastoinvestointien toteuttamista ja tähtää niiden lisäämiseen.   ACE-hankkeen tehtävänä on tukea Suomea EU:n ilmastovelvoitteiden hiilineutraaliuden saavuttamisessa erityisesti taakanjakosektorilla. Hankkeen painopiste on vaikeaksi tunnistetuissa päästövähennystoimissa…

Lue lisää

Asiakastarina: Neve Oy

Kierrätyspuu luo lämpöä Rovaniemelle   Rovaniemen kokoisen kaupunkitaajaman pitäminen lämpimänä vaatii melkoisen määrän energiaa. Kaupungin omistama energia- ja vesiyhtiö NEVE hyödyntää kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossaan pääasiassa lähialueen puuta sekä teollisuuden sivuvirtoja. Vuosia jatkuneen vilkkaan rakentamisen ansiosta myös kierrätyspuun hyödyntämisellä on iso merkitys.   ”Energiapuun kysyntä on kovaa ja sitä saisi tulla enemmänkin. Korjuukoneet ovat kuitenkin…

Lue lisää

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit on palkinnut Tammisella Nuijalla Pohjaset Oy:n!

Tamminen Nuija-tunnustus luovutettiin Pohjaset Oy:lle Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:n ja Oulun kauppakamarin yhteisillä HHJ Elotreffeillä. Palkinnon vastaanotti Raimo Pohjanen, Arto Ollitervo ja Rami Laine.

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit on palkinnut Tammisella Nuijalla Pohjaset Oy:n, joka on 67-vuotias kasvava perheyritys. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit kannustamme alueemme pk-yrityksiä ja palkitsemme joka vuosi Tamminen Nuija -palkinnolla yhden alueemme pk-yrityksen, joka on menestynyt avaamalla hallituksensa ovet riippumattomille jäsenille. Tamminen Nuija on huomionosoitus pohjoissuomalaiselle yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua. Vuoden 2023 Tamminen Nuija – palkinnon…

Lue lisää

Yritysrakenteen muutos Pohjaset- konsernissa 1.7.2023 alkaen

Pohjaset Oy -konsernissa toteutetaan 1.7.2023 lukien voimaan astuva yritysrakenteen uudelleenjärjestely, jossa emoyhtiö Pohjaset Oy:n (Y-tunnus 0524788-9) nykyisin harjoittamat logistiikka- ja tehdaspalveluliiketoiminnat sekä energiapuupalvelut siirretään uuteen, Pohjaset Oy:n kokonaan omistamaan tytäryhtiöön, Pohjaset Logistics Oy:hyn (Y-tunnus 3364490-2). Järjestelyn tavoitteena on konsernirakenteen selkiyttäminen ja logistiikkaliiketoiminnan tehokkaamman kehittämisen mahdollistaminen. Pohjaset Oy:n vanhat tytäryhtiöt Pohjaset Recycling Oy, Pohjaset Kiinteistöpalvelut Oy…

Lue lisää

Asiakastarina: Kiertotalouskumppanuus Syklo Oy:n kanssa

Syklon kanssa kohti puhtaampaa maailmaa   Oulun Ruskossa toimiva Syklo Oy:n jätteenkäsittelylaitos on yksi Suomen suurimmista kiertotalouden toimijoista. Laitos ottaa vuodessa vastaan noin 100 000 tonnia yhdyskuntajätettä, lajittelee ja välittää sen edelleen mahdollisimman tarkasti hyötykäyttöön. Jätteiden käsittely työllistää Ruskossa reilut 30 henkeä, joista yli puolet on Pohjaset Oy:n väkeä. Yhteistyökumppanina Pohjaset vastaa laitoksen alueella materiaalin…

Lue lisää

Pohjaset Oy on valittu Junnikkalan Ouluun valmistuvan uuden sukupolven sahan pitkäaikaiseksi logistiikkakumppaniksi

Pohjaset Oy on valittu Junnikkalan Ouluun valmistuvan uuden sukupolven sahan pitkäaikaiseksi logistiikkakumppaniksi   Junnikkala järjesti vuoden 2022 lopulla tarjouskilpailun Oulun Laanilaan rakenteilla olevan uuden sahalaitoksen logistiikkatoiminnoista, kilpailutus piti sisällään sekä sisäiset että ulkoiset logistiikkatoiminnot. Tukkien lajittelun, sahan syötön ja hakkeiden ajon kumppaniksi on valittu Pohjaset Oy.  Tuotanto Oulussa käynnistetään vuoden 2023 lopulla. – Halusimme kumppaniksi…

Lue lisää

Organisaatioomme uusi osaaja!

Olemme valinneet kasvavaan Tehdaspalvelut -liiketoimintayksikköömme asemalastausten työnjohtajaksi Veijo Impiön, joka on aloittanut tehtävässään marraskuun alussa. Veijolla on kattava ja pitkäaikainen kokemus raakapuuterminaalitoiminnasta sekä monipuolinen asiantuntemus pyöreän puun käsittelystä laajemminkin. Hän toimi uransa alussa materiaalikoneenkuljettajana pääsääntöisesti Rovaniemen raakapuuterminaalissa, mutta kokemusta karttui myös Kolarin ja Kainuun raakapuuterminaaleista. Myös rahtilaivojen kuormien lastaus ja purku ovat käyneet Veijolle tutuiksi…

Lue lisää

Organisaatiomme vahvistuu!

Tehdaspalvelut -liiketoimintayksikön päällikön rekrytointimme on tuottanut tulosta ja Ville Karassaari aloittaa lokakuun alussa vahvasti kasvavan yksikön johdossa. Villellä on vahva käytännön kokemus sahaliiketoiminnasta. Hän on työurallaan toiminut monipuolisesti tuotannon tehtävissä, tuotannon suunnittelijana, laatukoordinaattorina, tuotantovastaavana ja käyttöpäällikkönä. Viime ajat Ville on työskennellyt tuotantopäällikkönä Stora Enson Veitsiluodon sahalla. Tarjoamme Villelle varmasti mielenkiintoisen ja kehittyvän tehtävän Pohjois-Suomen ja…

Lue lisää

Menestystarina – Janne Pohjanen, Pohjaset

Pohjaset pelaavat yhteistä peliä, jossa luottamus on tärkein Pohjaset on jo yli 60-vuotias logistiikka-, bioenergia- ja kierrätyspalveluita tarjoava perheyritys. Vuosikymmenten varrelle on mahtunut niin helppoa suoraa kuin loivempia ja jyrkempiä mutkia, mutta nyt yrityksellä on tasainen kiihdytyskaista näkyvissä. Vuodesta 2003 saakka yrityksessä omistajana mukana ollut, nykyinen toimitusjohtaja Janne Pohjanen kertoo, miten Pohjaset ohjattiin oikealle kasvuväylälle.…

Lue lisää